Blog

Krav Maga – en israelisk kampsport

Krav Maga har sitt ursprung i Israels försvarsmakt och de israeliska säkerhetsstyrkorna Shin Bet och Mossad, som utvecklade denna kampsport som självförsvarstekniker för sina soldater. Krav Maga består i grunden av en kombination av olika tekniker hämtade från andra kampsporter, som boxning, brottning, aikido, judo och karate. Grunden till kampsporten kan också sägas vara rena gatuslagsmål, då den man som först började lära ut Krav Maga till de israeliska styrkorna, Imi Lichtenfeld, använde sig av sin egen erfarenhet i gatuslagsmål för att skapa denna nya kampsport. Han hade bott i Bratislava i Tjeckoslovakien under 1930-talet, och försvarade då de judiska kvarteren från fascistiska grupper med sin egen form av självförsvar och kampsport. När han migrerade till Israel på 1940-talet började han sedermera att lära ut denna stridsform till det som senare skulle bli Israels försvarsmakt.

På grund av sitt ursprungligen praktiska syfte, är Krav Maga idag välkänt inom kampsportskretsar för att vara mycket fokuserat på situationer ur verkliga livet och för att vara extremt effektiv, med brutala motattacker. Tanken med Krav Maga var ju just att det skulle användas i verkligheten, för att snabbt och effektivt avvärja attacker och avväpna sina motståndare – och det var också i verkliga situationer och slagsmål som Imi Lichtenfeld utvecklade kampsporten.

Eftersom Krav Maga framförallt tränades i det militära, bar utövarna oftast militära uniformer när de tränade Krav Maga, vilket innebar att det till en början inte fanns några särskilda kläder för kampsporten. Precis som i alla sporter underlättar det dock stort om man bär kläder som man kan röra sig fritt i. Om du letar efter sportkläder att träna Krav Maga eller andra kampsporter i, ska du gå in på Outletsverige.se, där det finns ett stort utbud av kläder för alla tillfällen. Imi Lichtenfeld utvecklade dock ett graderingssystem till Krav Maga, som baseras på judons graderingar med bälten i olika färger. När man utövar Krav Maga i det civila är det därför vanligt att man bär vita kläder i kombination med dessa bälten. Färgerna på bältena, från nybörjare till den högsta graderingen, är vitt, gult, orange, grönt, blått, brunt och svart.

Precis som många andra kampsporter går den grundläggande idén i Krav Maga ut på att undvika konfrontation om det är möjligt. Skillnaden mellan Krav Maga och andra kampsporter är dock att den sistnämnda, i de fall då konfrontation är oundviklig, förespråkar att man ska avsluta slagsmålet så snabbt och så aggressivt som möjligt, med attacker mot kroppens känsligaste delar. Man tränar således även på tekniker som kan leda till permanenta skador för motståndaren, eller till och med döden. Självklart tränar man också på att försvara sig på det mest effektiva sättet, och en av grundidéerna inom Krav Maga är att kunna attackera och försvara sig samtidigt. Man lägger stor vikt vid att kunna agera instinktivt under stress, och att lära sig att anpassa sig efter sina omgivningar, till exempel genom att använda föremål i ens närhet för att attackera, eller att leta efter utgångar för att fly samtidigt som man är mitt uppe i slagsmålet.

agile