Blog

Återhämtning och smärtlindring

Låt oss vara ärliga. Oavsett hur duktigt du är så kommer du uppleva situationer då kroppen säger ifrån och behöver vila. Det kommer med territoriet.

Vi önskar alla att en natts sömn kunde fixa det mesta men ibland är det tyvärr inte tillräckligt. Har du fått en smäll eller pressat dig själv hårt och länge under träningen kommer det att påverka din återhämtning.

Genom att prioritera nyttig kost i kombination med tillräcklig vila och en välplanerad träningsrutin kan vi ofta minimera riskerna för att skador uppstår men när det ändå sker är det viktigt att veta hur man kan lindra smärtan och snabbare återgå till att utöva den sport man älskar.

Vi vet att massage kan hjälpa stimulera blodflödet och påskynda läkningsprocessen och är något som ofta rekommenderas. Forskningen kring massagens positiva påverkan för kroppen studeras fortfarande men utifrån de studier som finns så visar mycket att det kan vara ett värdefullt hjälpmedel mot smärta och värk.

Ett populärt knep för att snabba på återhämtning och lindra värkande muskler är det klassiska isbadet. Trots att det är ett väletablerat sätt att hjälpa kroppen läka finns det forskning som faktiskt visar på att det ger en motsatt effekt.

Värme har dock visat sig ha en positiv effekt på återhämtningen och kan skynda på bildningen av nytt glykogen.

Något som blivit alltmer populärt på sistone är kryoterapi. Detta kan kort beskrivas som ett kallbad utan vatten som är tänkt att påskynda återhämtningen och lindra smärta. Trots att många utövare av MMA står bakom denna metod finns det ännu inte mycket forskning som faktiskt visar att det är en metod med några positiva resultat utöver en placeboeffekt.

Vi vet att vila är viktigt för både vår fysiska och mentala återhämtning men att fortsätta vara aktiv är många gånger en viktig del i kroppens läkande. Att behandla sin smärta med Voltaren värktabletter eller gel kan ofta göra stor skillnad och är inget som bör glömmas bort eller minimeras.

Är smärtan av en allvarligare grad bör den alltid kollas upp av en läkare för att utesluta mer omfattande skador.

Kampsport är ett fantastiskt sätt att hålla sig aktiv på och växer ofta till att bli en passion för dom som utövar den. Genom att ta hand om dig själv utanför träningen och ringen ser du till att din kropp kommer orka med dom påfrestningar du utsätter den för.

Oavsett om du tränar på en amatörnivå för att hålla dig aktiv eller satsar på att bli professionell är det du gör utanför ringen lika viktig som det du gör inom den. Desto mer tid och energi du lägger ned på att ta hand om dig själv desto bättre kommer du prestera när det väl gäller.

agile